Recomanacions i bones pràctiques

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 • Energia: desplaçar-se a les platges a peu, en bicicleta o en transport públic sempre que sigui possible.
 • Soroll: respectar la tranquil•litat de la platja, no sobrepassar els límits de soroll per tal de no molestar la resta d’usuaris. Si vol escoltar música, fer-ho amb auriculars.

AIGUA

 • Dutxes: utilitzar correctament les dutxes, no com a zona d’esbarjo. Cal evitar l’ús de sabons i gels a les dutxes de les platges, la seva utilització està prohibida ja que les aigües no tractades poden contaminar la sorra i l’aigua.
 • Lavabos: no utilitzar el lavabo com a paperera. Si s’embossen, deixen de funcionar i queden inservibles.

RESIDUS

 • No llençar els residus a la sorra. Utilitzar sempre les papereres i, en cas de no haver-n’hi, endur-se tots els residus generats durant l’estada.
 • Dipositar cada residu a la paperera de recollida selectiva que li correspongui.
  • Paperera blava: apte per al paper i el cartró. Dipositar-hi diaris, revistes, envasos i caixes de cartró.
  • Paperera gris: s’hi poden llençar burilles, bolquers, embolcalls de menjar bruts, joguines i ombrel•les trencades, etcètera.
  • Paperera groga: paperera reservada per als envasos i residus plàstics i metàl•lics en general. Dipositar-hi:Els envasos i embalatges de plàstic: de begudes (aigua, refresc, …), de gelats, iogurts, bosses de plàstic, paper film, safates de porexpan, etcètera.
   Els envasos metàl•lics: llaunes de refresc, conserves, paper d’alumini net, etcètera.
   També s’hi poden abocar els envasos tipus bric: brics de llet, sucs, tomàquet, etcètera.
 • Portar els residus especials a la deixalleria fixa o a les deixalleries mòbils.

OCUPACIÓ I ÚS DEL SÒL

 • No trepitjar els sistemes dunars. Utilitzar sempre els camins marcats.
 • Respectar les prohibicions de pas en determinades zones protegides.
 • Respectar els espais habilitats per a les diferents activitats permeses a cada platja.
 • Respectar els llocs senyalitzats per l’entrada i sortida d’embarcacions.

ÚS DE L’ESPAI MARÍTIM

 • La captura d’organismes no està permesa als bussejadors amb escafandre autònom.
 • La recol•lecció d’animals en apnea està regulada i es necessita llicència.
 • Donar menjar als peixos (feeding) no és una pràctica de submarinisme responsable.
 • No atraure peixos a força de trencar garotes, ni tampoc assetjar-los.
 • No girar les roques perquè afecta les espècies que viuen al seu revers.
 • Estar el menor temps possible en coves i llocs extra plomats per evitar l’acumulació d’aire en el sostre.
 • Regular la flotabilitat per no fer malbé al agafar-se a gorgònies i altres espècies. Procureu que les aletes no toquin el fons.
 • No abocar residus al mar, ni tan sols els orgànics.
 • No tocar els arts de pesca calats pels pescadors artesanals. La convivència amb els altres col•lectius i el respecte per a llur activitat, és important.

NAVEGACIÓ i FONDEIG

 • No envair amb les embarcacions la zona de banyistes. Aquestes zones estan abalisades amb boies de color groc i la seva intrusió està prohibida per llei.
 • Moderar la velocitat prop de la costa, per la seguretat pròpia i la d’altres navegants. No es permet navegar a una velocitat de més de 3 nusos a una distància inferior o igual a 200 metres d’una platja o cala no abalisada, o a 50 metres de la costa.
 • Navegar lluny dels bussejadors. Cal navegar a més de 100 metres de les embarcacions o boies que indiquin la presència de bussejadors, que alhora ho senyalaran amb la bandera “A” (alfa) del codi Internacional de Senyals.

bandera_A

 • No fondejar amb l’àncora sobre els fons de Posidònia. Fer-ho sobre fons de sorra o pedra. La Posidònia, és una planta marina que té un gran valor ecològic, i per això la normativa prohibeix la seva destrucció.

Posidonia Oceanica

 • Al fondejar cal evitar que l’àncora llauri el fons marí, així com variar repetitivament de lloc de fondeig.
 • Evitar la utilització de patents antifouling per pintar el casc de les embarcacions, ja que sovint contenen metalls pesants que són molt nocius per a la salut humana i el medi marí. Existeixen al mercat alternatives ecològiques a aquests productes.
 • No llençar escombraries al mar. Està prohibit l’abocament de residus al mar, inclòs les aigües brutes, restes de menjar i aigües de sentines.
 • En cas de navegar amb motos aquàtiques, fer-ho lluny de la costa. Està prohibida la utilització de motos aquàtiques en una zona de 200 metres de les platges o de 50 metres de la resta de la costa. A més, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, es prohibeix l’avarada i treta d’aquest tipus d’embarcacions en platges i cales de reserves naturals.
 • La navegació dins dels diferents perímetres senyalitzats com a Reserva Natural Integral queda restringida a embarcacions amb permisos especials.
 • La pesca recreativa està regulada i només es pot dur a terme si prèviament s’ha obtingut una Llicència de Pesca Marítima Recreativa emesa per la Generalitat de Catalunya (www.cat365.net), per l’estat espanyol o per altres estats membres de la Unió Europea.