s’Eixaugador

Cadaqués

Petita cala propera a la Cala Portaló.

Descripció de l'accés

S'arriba fàcilment a la zona pel camí de terra, però per arribar a baix a la cala cal baixar per un terreny escarpat.

Combinat còdols i rocós Rocós
No disposa de serveis. * Llegenda

Veure escrit