Platja de la Punta

Roses

Platja d'uns 350 m de longitud a la zona més oriental de la zona urbana de Roses. Alta ocupació.  

Granulometria fina Lliure d\ * Llegenda

Qualitat

Veure escrit