Embarcador de Cala Culip

Embarcador del Club Med

Cadaqués

Petita platja dins de Cala Culip.

Descripció de l'accés

S'hi accedeix des de l'extrem més proper al Far del Cap de Creus del Paratge de Tudela.

Granulometria mitjana Combinat lliure d
No disposa de serveis. * Llegenda

Història

El Club Med va ocupar aquesta àrea des de 1962 al 2004, quan es va tancar. Després d'una gran tasca de desmantellament i restauració de l'espai, avui dia es pot visitar la zona sense cap mena de restricció. Quan el club existia, només es podia entrar a Cala Culip amb un “passi de visitant” expedit pel club. Durant l'època franquista, quan el Cap de Creus no estava catalogat com a parc natural protegit s'havien construit a la zona més de 400 apartaments que van ser desmantellats fins l'última pedra, reobrint finalment un espai meravellós de 4,5 hectàrees.   paratge-de-tudela-2 paratge-de-tudela-3b paratge-de-tudela-5 paratge-de-tudela-9

Veure escrit