Cova de les Rates Penades

Cova de les Rates Pinyades

Sant Feliu de Guíxols

A la zona s'anomena Cova de les Rates Pinyades. En aquesta cala hi ha una cova coneguda pels pescadors des de temps immemorials. Lloc de visita obligat en excursions amb kayac.

Granulometria gruixuda Lliure d\
No disposa de serveis. * Llegenda

Veure escrit