Cala Portaló

Cadaqués

Cala de sorra fina i poca profunditat, ideal per fondejar, a resguard del vent.

Descripció de l'accés

Des del camí de terra, caldrà fer un perillós descens per terreny escarpat, rocós i gens estable.

Granulometria fina Lliure d\
No disposa de serveis. * Llegenda

Veure escrit