Cala de Massabous

Cadaqués

Petita cala a l'Illa de Portlligat.

Descripció de l'accés

Només es pot accedir per mar.

Variació segons la zona Combinat lliure d
No disposa de serveis. * Llegenda

Veure escrit